ตารางการฝึกอบรม

วันที่รับสมัคร รายละเอียดการฝึกอบรม กรอกใบสมัคร
 เดือน สิงหาคม-กันยายน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาติ (รุ่น1)  
     
     
     
     
     
     

 

*** หมายเหตุ กรุณา เลือกโปรแกรมการฝึกที่ท่านต้องการเข้าฝึกอบรม คลิก อ่านรายละเอียด และ กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย เพื่อให้
ทางเราติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัคร ( ท่านสามารถโอนเงินค่าสมัคร ตามโปรแกรมต่างๆที่ท่านเลือก เมื่อโอนแล้วกรุณาเก็บหลักฐาน
การโอนเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยครับ )
                                                                            คลิ๊กดูรายละเอียดการโอนเงิน

Copyrights www.adsec.co.th @ 2016 All Rights Reserved. Design and Developed by | www.art-in-house.com