หลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง

รับฝึกหลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง(ภายในอาคารและนอกอาคาร)

  

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟและอันตรายจากอัคคีภัย
- เทคนิคการใช้ SCBA และผจญเพลิง
- ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ในการผจญเพลิงต่างๆ
- ฝึกซ้อมการจัดทีมในการเข้าผจญเพลิง
- การวางแผนช่วยเหลือและการสั่งการเป็นทีม
- ฝึกการผจญเพลิงในอาคาร FLASH OVER
- ฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคาร

Copyrights www.adsec.co.th @ 2016 All Rights Reserved. Design and Developed by | www.art-in-house.com