หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น

รับฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิง 40 %

  

- ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้• จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
- การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
- วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
- แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ
- วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการดับเพลิง

   

 

Copyrights www.adsec.co.th @ 2016 All Rights Reserved. Design and Developed by | www.art-in-house.com