หลักสูตรอพยพหนีไฟ

รับฝึกหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ(ตามกฎหมาย)

  

- แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง
- แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการหนีไฟ
- การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Download

Copyrights www.adsec.co.th @ 2016 All Rights Reserved. Design and Developed by | www.art-in-house.com